Πολιτική Απορρήτου

Εισαγωγή

Η Πολιτική Απορρήτου – Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει σκοπό να σας βοηθήσει να κατανοήσετε για ποιόν λόγο συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και πώς τα χρησιμοποιούμε.

Η πολιτική αυτή σχετίζεται με όλους εσάς που αγοράζετε και χρησιμοποιείτε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας μέσω των σημείων πώλησης μας (καταστήματα), μέσω τηλεφώνου, εφαρμογών ή μέσω του ιστότοπού μας.

Η παρούσα Πολιτική απορρήτου είναι σύμφωνη με τις προβλέψεις του κανονισμού 679/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις κείμενες διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η δική σας ασφάλεια

Όταν κάνετε κάποια αγορά από εμάς ή χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, μας εμπιστεύεστε τα δεδομένα σας. Γι’ αυτόν τον λόγο σας έχουμε ως προτεραιότητα, ακούμε και λαμβάνουμε υπόψη τη γνώμη και τις επιθυμίες σας, έτσι ώστε να κατανοήσουμε τις προσδοκίες σας και να διασφαλίσουμε ότι αυτές αντικατοπτρίζονται στις επιχειρηματικές μας αποφάσεις. Δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε την εμπιστοσύνη σας.

Με την παροχή των στοιχείων σας και τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου δηλώνετε ότι έχετε λάβει γνώση της πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Επιχείρησης και παρέχετε την συναίνεσή σας για την επεξεργασία των στοιχείων και πληροφοριών που μας παρέχετε. Περαιτέρω, δηλώνετε ότι όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που μας παρέχετε είναι ακριβή και αληθή.

Η Πολιτική Απορρήτου της Επιχείρησης μας περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το πότε και το γιατί συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, με ποιόν τρόπο τα χρησιμοποιούμε και τα επεξεργαζόμαστε, για πόσο χρονικό διάστημα τα διατηρούμε και τέλος, κάτω από ποιους όρους μπορούμε να τα μοιραστούμε με άλλους.

Συλλογή δεδομένων

Όταν επισκέπτεστε ένα από τα σημεία πώλησης μας (π.χ. καταστήματα, ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης), σας ζητάμε να μας παρέχετε κάποιες πληροφορίες σχετικά με εσάς.

Κατά τη συνεργασία μας με τους πελάτες μας, συγκεντρώνουμε δεδομένα όπως:

 1. Δεδομένα ταυτοποίησης πελάτη. Συλλέγονται κατά τη φάση αρχικοποίησης της συνεργασίας και η συλλογή τους προβλέπεται από την φορολογική νομοθεσία που αφορά τη λειτουργία της επιχείρησης.
 2. Δεδομένα επικοινωνίας πελάτη. Συλλέγονται κατά τη φάση αρχικοποίησης της συνεργασίας με στόχο τη δυνατότητα επικοινωνίας των στελεχών της επιχείρησης με τους πελάτες για λόγους διεκπεραίωσης των εμπορικών συναλλαγών τους.
 3. Ευαίσθητα δεδομένα που αφορούν την υγεία πελάτη. Παρέχονται στην επιχείρηση μόνο με την ελεύθερη βούληση των πελατών, όπου κρίνουν οι πελάτες ότι απαιτούνται για τη συνεργασία μας και με μόνο γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση τους από την επιχείρηση ή την τροποποίηση/ρύθμιση των προϊόντων ή των υπηρεσιών που λαμβάνουν από τη συνεργασία αυτή.
 4. Φωτογραφικό υλικό από την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης και από τις εκδηλώσεις που οργανώνει, στις οποίες οι πελάτες τυχαίως ή σκοπίμως λαμβάνουν μέρος.
 5. Αρχεία καταγραφών (LogFiles). Όπως συμβαίνει και όταν επισκέπτεστε οποιοδήποτε site στο διαδίκτυο, έτσι και όταν επισκέπτεστε το εταιρικό μας site/e-shop, συγκεκριμένες τεχνικές πληροφορίες αποθηκεύονται στα αρχεία καταγραφής (log files). Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν (όχι περιοριστικά) τη διεύθυνση IP από την οποία συνδέεστε στο διαδίκτυο, τις σελίδες από τις οποίες ανακατευθύνεστε σε εμάς (π.χ. σελίδες μηχανών έρευνας ή συστημάτων προώθησης), πληροφορίες τοπικών ρυθμίσεων του υπολογιστή σας (ημερομηνίας, ώρας και προτιμώμενης γλώσσας). Αυτά τα αρχεία διατηρούνται σε ασφαλή χώρο στον server του site μας και ανακυκλώνονται αυτόματα σε τακτά χρονικά διαστήματα. Σημειώνουμε ότι είναι προσπελάσιμα μόνο από το ειδικό τεχνικό προσωπικό που διαχειρίζεται το server (συνεργάτες που δεσμεύονται με δηλώσεις ασφάλειας και εμπιστευτικότητας προς την επιχείρηση).
 6. Cookies και άλλες τεχνικές συγκέντρωσης επιλογών (TrackingTechnologies). Στο διαδικτυακό τόπο της επιχείρησης και στο eShop μπορεί να γίνεται χρήση αρχείων «cookies» και άλλων τεχνικών συγκέντρωσης πληροφοριών για μια σειρά λόγων, όπως η ενημέρωση μας για τον τρόπο που χρησιμοποιείτε το site, προκειμένου να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα για τις εταιρικές πολιτικές προώθησης. Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τόσο το αν αποδέχεστε την λειτουργία των cookies, όσο και το πώς αξιοποιεί το πρόγραμμα πλοήγησης που χρησιμοποιείτε (Browser) τα cookies από τις ρυθμίσεις απορρήτου (παρακαλώ συμβουλευτείτε τη λειτουργία βοήθεια του browser για να ενημερωθείτε σχετικά). Σημειώστε ότι είναι πιθανό η πλήρης απενεργοποίηση των cookies να υποβαθμίσει τη λειτουργικότητα του eShop στον υπολογιστή σας. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται από τα cookies μπορεί επίσης να χρησιμοποιούνται για την καλύτερη προσαρμογή της ενημέρωσής σας σχετικά με τις κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών που σας ενδιαφέρουν
 7. Για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας της σωματικής ακεραιότητας αλλά και των συναλλαγών των πελατών, του προσωπικού, των συνεργατών και των προμηθευτών, καθώς και τη διαφύλαξη της περιουσίας της επιχείρησης, χρησιμοποιούμε κάμερες ασφαλείας και επιτήρησης αποκλειστικά σε κοινόχρηστους χώρους (είσοδος επιχείρησης, υποδοχή/εξυπηρέτηση πελατών, γραφείο συναλλαγών/ταμείο) οι οποίες παρέχουν δυνατότητα μετάδοσης τρέχουσας εικόνας στο εσωτερικό κλειστό κύκλωμα με ή χωρίς μεταγενέστερη αποθήκευση δεδομένων. Σχετικές σημάνσεις υπάρχουν στη διόδο πρόσβασης και στο εσωτερικό του επιτηρούμενου χώρου. Οπτικό υλικό που παράγεται κατά τις δραστηριότητες που αναφέρθηκαν παραπάνω:
  • φυλάσσεται με ασφάλεια στις εγκαταστάσεις μας
  • είναι προσπελάσιμο μόνο από το αρμόδιο προσωπικό,
  • δεν διακινείται, ούτε μεταδίδεται σε οποιονδήποτε τρίτο εκτός των υπεύθυνων συνεργατών μας
  • καταστρέφεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος
  • είναι προσβάσιμο από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο μόνο με την απόδειξη έννομου συμφέροντος για την ενέργεια αυτή και ύστερα από εξέταση του σχετικού αιτήματός του
 8. Περιπτώσεις στις οποίες σας ζητάμε να μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα:
  • Όταν αγοράζετε προϊόντα στα καταστήματα μας ή μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου (call center).
  • Όταν εγγράφεστε για να χρησιμοποιήσετε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας.
  • Όταν ζητάτε να λάβετε ενημερώσεις σχετικά με προωθητικές ενέργειες μάρκετινγκ.
  • Όταν συμμετέχετε σε έναν από τους διαγωνισμούς μας ή όταν συμπληρώσετε μια από τις έρευνες πελατών μας.
  • Όταν εγγράφεστε στα προγράμματα επιβράβευσής μας.
  • Όταν υποβάλλετε αιτήματα.

Μπορείτε σαν πελάτες να αρνηθείτε την παροχή Προσωπικών δεδομένων (πλέον των άκρως απαραίτητων) όταν σας ζητηθούν από την επιχείρηση. Στην περίπτωση αυτή σταθμίστε ότι ορισμένες παροχές ή και το σύνολο των υπηρεσιών μας ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε εσάς (ενδεικτικά, η συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες και προσφορές)

Πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, όταν πρόκειται να συνάψουμε μία σύμβαση μαζί σας ή για συγκεκριμένους σκοπούς, μεταξύ άλλων όπως:

 • επεξεργασία παραγγελιών και πληρωμών για προϊόντα και υπηρεσίες που έχετε αγοράσει ή για επιστροφή χρημάτων.
 • προωθητικές ενέργειες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ή με υπηρεσίες που προσφέρουν οι συνεργάτες μας και που πιστεύουμε ότι πιθανόν να σας ενδιαφέρουν, σε περίπτωση που έχουμε λάβει την συγκατάθεση σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, εφόσον μας έχετε δώσει τη συγκατάθεση σας για τα ακόλουθα:

 • ενημέρωση πότε ένα προϊόν είναι ξανά διαθέσιμο
 • να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτού μηνύματος σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, διαγωνισμούς, προσφορές, προωθήσεις ή ειδικές εκδηλώσεις.
 • για την ανταμοιβή σας, στο πλαίσιο συμμέτοχης στα προγράμματα επιβράβευσης της Επιχείρησης.

Πώς προστατεύουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας – Μέτρα ασφαλείας

Εφαρμόζουμε τεχνικά, υλικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας σχεδιασμένα ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία των Προσωπικών δεδομένων σας από απώλεια, κατάχρηση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, γνωστοποίηση και τροποποίηση. Τα μέτρα ασφαλείας περιλαμβάνουν ενδεικτικά: αντιβιοτικά συστήματα, τείχη προστασίας, τακτικές διαδικασίες αλλαγής κωδικών πρόσβασης στους υπολογιστές μας, κρυπτογράφηση δεδομένων, ελέγχους φυσικής πρόσβασης στις εγκαταστάσεις μας. Τα ίδια μέτρα ασφάλειας εφαρμόζουμε και για τα αντίγραφα ασφαλείας που τυχόν λαμβάνουμε από τα δεδομένα των πληροφορικών μας συστημάτων (υπολογιστές, email, συστήματα/εφαρμογές λογισμικού, site κτλ).

Παράλληλα ξεκαθαρίζουμε ότι είστε υπεύθυνοι για τη διαδικασία επαλήθευσης και ορθότητας των Προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε, προκειμένου αυτά να είναι ακριβή και ενημερωμένα.

Δεν φέρουμε άμεση ευθύνη για την προστασία οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων σας κοινοποιούμε λόγω νομικής ή κανονιστικής μας υποχρέωσης, ή λόγω εμπορικής συνεργασίας μας σε τρίτους. Ωστόσο έχουμε λάβει έγγραφες και ενυπόγραφες διαβεβαιώσεις από όλους τους συνεργάτες μας (εσωτερικούς και εξωτερικούς) για την υποχρέωση τους να χρησιμοποιούν τα στοιχεία που έρχονται στην κατοχή τους μέσα από τη συνεργασία με την επιχείρηση, αποκλειστικά και μόνο για το λόγο για τον οποίο τα λαμβάνουν, να μην τα κοινοποιούν σε τρίτους και να μεριμνούν για την ασφάλεια τους.

Έννομο συμφέρον

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, όπου είναι απαραίτητο βάσει των νόμιμων συμφερόντων μας ως επιχείρηση για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • να παρέχουμε υποστήριξη στους πελάτες μας, να απαντάμε και να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τα αιτήματα σας
 • να απαντάμε σε ερωτήσεις, παράπονα, απαιτήσεις και σχόλια
 • να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τις παραγγελίες, τις αγορές ή τους λογαριασμούς σας
 • να σας παρέχουμε υλικό που σας ενδιαφέρει και να κάνετε πλοήγηση στους ιστότοπους μας
 • να ενημερώνεστε για προωθητικές ενέργειες (στις οποίες βασιζόμαστε στη συγκατάθεση σας), π.χ. να προσαρμόζουμε τις επικοινωνίες ή να στέλνουμε στοχευμένα μηνύματα μέσω των κοινωνικών δικτύων και πλατφόρμες τρίτων
 • να διεξάγουμε κάποιες αναλύσεις δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας των καταναλωτών, της ανάλυσης των τάσεων και της οικονομικής ανάλυσης
 • να μας βοηθήσετε να κατανοήσουμε περισσότερα για εσάς ως πελάτες, για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που καταναλώνετε, για τον τρόπο με τον οποίο τα καταναλώνετε και τα ψωνίζετε, ώστε να μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα
 • να λειτουργούμε, να αξιολογούμε και να βελτιώνουμε τις δραστηριότητες μας, συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών, τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας των πωλήσεων, του μάρκετινγκ και των διαφημιστικών προσπαθειών μας, ανάλυση και βελτίωση των προϊόντων, των προσφορών, των προωθητικών ενεργειών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλων τεχνολογιών
 • να συμμορφωνόμαστε με τα αιτήματα σας σε σχέση με την άσκηση των δικαιωμάτων σας (για παράδειγμα, όταν μας ζητήσετε να μην επικοινωνήσουμε μαζί σας για σκοπούς μάρκετινγκ, θα διατηρήσουμε αυτό το αρχείο στις λίστες κατάργησης προκειμένου να μπορέσουμε να συμμορφωθούμε με το αίτημα σας)
 • να χρησιμοποιήσουμε ή να αποκαλύψουμε προσωπικά σας δεδομένα (για παράδειγμα σε σχέση με έρευνα από δημόσια αρχή), όπου έχουμε νόμιμο δικαίωμα ή καθήκον
 • να διατηρούμε το δικαίωμα επικοινωνίας μαζί σας αναφορικά με ληξιπρόθεσμες οφειλές είτε απευθείας είτε μέσω τρίτων συνεργατών
 • για την προστασία, τον εντοπισμό και την πρόληψη απάτης και άλλων εγκληματικών ενεργειών, αξιώσεων και άλλων υποχρεώσεων
 • για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών, προκειμένου να λάβουμε μέτρα για την προστασία των πληροφοριών σας από απώλεια, ζημιά, κλοπή ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις, όπως:

 • να σας εντοπίσουμε όταν επικοινωνείτε μαζί μας
 • να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των δεδομένων που διατηρούμε για εσάς
 • να βοηθήσουμε δημόσια αρχή, π.χ. αστυνομία.

Για το δικό σας «όφελος»

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για το δικό σας «όφελος» για παράδειγμα:

 • μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας εάν υπάρχει πιθανός κίνδυνος για την ασφάλεια σας από κάποιο προϊόν που αγοράσατε ή για την ανάκλησή του.
 • χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένες πληροφορίες για σκοπούς όπως:
 • εξατομίκευση της εμπειρίας των επισκεπτών μας στις υπηρεσίες μας μέσω διαδικτύου
 • παροχή υλικού (συμπεριλαμβανομένη και της διαφήμισης) προσαρμοσμένο στο δικό σας ενδιαφέρον και στο τρόπο με τον οποίο περιηγείστε στις υπηρεσίες μας μέσω διαδικτύου
 • τη σωστή διαχείριση της επιχείρησης μας.
 • Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να βοηθήσουμε στη διάγνωση τεχνικών προβλημάτων και προβλημάτων που σχετίζονται με τις υπηρεσίες μας, να διαχειριστούμε τις ηλεκτρονικές (διαδικτύου) υπηρεσίες, να εντοπίσουμε τους χρήστες των υπηρεσιών μας στο διαδίκτυο, να στοχεύσουμε στη διαφήμιση και να συγκεντρώσουμε δημογραφικές πληροφορίες για εσάς. Χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένες πληροφορίες για να καθορίσουμε τα πρότυπα χρήσης και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να προσαρμόσουμε τις υπηρεσίες μας για να ανταποκριθούμε καλύτερα στις ανάγκες σας.
 • Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που αποκτάμε για εσάς και με άλλους τρόπους, για τους οποίους σας ενημερώνουμε τη στιγμή που συλλέγονται τα δεδομένα σας, έτσι ώστε να προσαρμόσουμε τις υπηρεσίες μας για να καλύψουμε καλύτερα τις δικές σας ανάγκες.

Οι πάροχοι υπηρεσιών μας

Συνεργαζόμαστε με παρόχους, προμηθευτές, ασφαλιστές και οργανισμούς, οι οποίοι μπορούν να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για λογαριασμό μας, αλλά με την προϋπόθεση ότι τηρούν τους κανόνες ασφαλείας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Μοιραζόμαστε μόνο πληροφορίες που τους επιτρέπουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε εμάς ή να διευκολύνουμε την παροχή των υπηρεσιών τους σε εσάς. Για παράδειγμα, ορισμένοι από τους παρόχους υπηρεσιών μας προβάλουν διαφημίσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας καθώς και για τα προϊόντα των συνεργατών μας, των προμηθευτών μας και τρίτων μερών. Με την προϋπόθεση ότι εσείς έχετε δώσει τη συγκατάθεση σας και αποδέχεστε να ενημερώνεστε για τις προωθητικές μας ενέργειες, ενδέχεται να δείτε διαφήμιση στο διαδίκτυο που έχουμε τοποθετήσει στους ιστότοπους που επισκέπτεστε ή στις διαδραστικές υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε.

Άλλοι οργανισμοί και άτομα

Γενικά, δεν κοινοποιούμε σε άλλους τα Προσωπικά δεδομένα σας ή άλλες πληροφορίες σχετικά με εσάς με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας και τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία των ιδιωτικών επιχειρήσεων γενικώς.

Μπορούμε σε ορισμένες περιπτώσεις να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλους οργανισμούς. Για παράδειγμα:

 • Εάν μας ζητηθεί για παράδειγμα από μια δημόσια ή ρυθμιστική αρχή όπως η αστυνομία ή το υπουργείο εργασίας, τότε είμαστε υποχρεωμένοι με βάση τους κώδικες δεοντολογίας να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Μπορούμε να μοιραστούμε πληροφορίες με οργανισμούς πρόληψης κατά της απάτης για την αποφυγή πιθανών τέτοιων ενεργειών (π.χ. Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος).

Διεθνείς μεταφορές των προσωπικών σας δεδομένων

Κατά καιρούς μπορεί να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στους προμηθευτές ή τους παρόχους υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένοι εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Τα προσωπικά σας δεδομένα θα εξακολουθήσουν να υπόκεινται σε κατάλληλες διασφαλίσεις που προβλέπονται από το νόμο. Εάν μεταφέρουμε πληροφορίες στους αντιπροσώπους ή στους συμβούλους μας εκτός του ΕΟΧ, θα διασφαλίσουμε ότι θα προστατεύονται με τον ίδιο τρόπο όπως θα γινόταν και εντός του ΕΟΧ.

Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας για να λάβουμε αυτοματοποιημένες αποφάσεις

Μερικές φορές χρησιμοποιούμε συστήματα για να λάβουμε αυτοματοποιημένες αποφάσεις βάσει προσωπικών πληροφοριών που έχουμε (ή επιτρέπεται να συλλέγουμε από άλλους) σχετικά με εσάς ή την επιχείρηση σας. Αυτό μας βοηθά να διασφαλίσουμε ότι οι αποφάσεις μας είναι γρήγορες, δίκαιες, αποτελεσματικές και σωστές, με βάση αυτά που γνωρίζουμε.

Marketing

 • Κατά την εγγραφή σας στο πελατολόγιο μας, τις πληροφορίες που μας παρέχετε τις χρησιμοποιούμε για διάφορους λόγους:
 • να σας ενημερώσουμε για τα τελευταία προϊόντα, υπηρεσίες ή προσφορές μας
 • να επικοινωνήσουμε μαζί σας εάν πρέπει να λάβουμε ή να σας παρέχουμε πρόσθετες πληροφορίες
 • να ελέγχουμε κάθε τόσο ότι είστε ικανοποιημένοι με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας στείλουμε μηνύματα μάρκετινγκ, εάν έχουμε τη συγκατάθεση σας ή συγκεκριμένο λόγο π.χ. να σας ενημερώσουμε για ανάκληση ενός προϊόντος που έχετε αγοράσει. Αν έχετε λοιπόν συναινέσει σε αυτό, αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω μίας ανάρτησης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνυμάτων κειμένου, κοινωνικών μέσων. Επίσης μπορούμε να προωθήσουμε προϊόντα ή υπηρεσίες με ειδοποιήσεις και διαφημίσεις μέσω εφαρμογών. Αυτό συμβαίνει όταν έχουμε έναν επιχειρηματικό ή εμπορικό λόγο για να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας παρόλο που θα σας παρέχουμε πάντα την ευκαιρία να αντιταχθείτε στο μάρκετινγκ. Μπορεί να σας ζητήσουμε να επιβεβαιώσετε ή να ενημερώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, αν αγοράσετε νέα προϊόντα ή υπηρεσίες στο μέλλον. Θα σας ζητήσουμε επίσης να το κάνετε αυτό εάν υπάρξουν αλλαγές στη νομοθεσία, τη ρύθμιση ή τη δομή της επιχείρησης μας. Μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας σε γενικές αποστολές ανά πάσα στιγμή κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής στο κάτω μέρος οποιουδήποτε από τα ηλεκτρονικά μας μηνύματα.

Παρακαλώ σημειώστε ότι, εάν αποχωρήσετε από τη λήψη μηνυμάτων μάρκετινγκ από εμάς, πιθανόν να συνεχίσουμε να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τις συναλλαγές, το λογαριασμό σας, τις έρευνες πελατών και τους διαγωνισμούς που πιθανόν να έχετε εκφράσει ενδιαφέρον.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας.

Σύμφωνα με τους περιορισμούς που ορίζονται στους νόμους περί προστασίας δεδομένων της ΕΕ (κανονισμός 679/2016) και στην αντίστοιχη Ελληνική νομοθεσία, έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα αναφορικά με τα Προσωπικά δεδομένα σας. Συγκεκριμένα, έχετε ταδικαιώματα:

 • Πρόσβασης και αιτιολόγησης τήρησης: Να γνωρίζετε τα προσωπικά δεδομένα σας που τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας τους, τις κατηγορίες των αποδεκτών τους και το χρόνο τήρησής τους.
 • Διόρθωσης ή και διαγραφής: Να ζητήσετε διόρθωση ή/και συμπλήρωση των προσωπικών δεδομένων σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή, προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ή ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης ή ακόμη να ζητήσετε τη διαγραφή μερικών από τα δεδομένα σας (π.χ. του email, κάποιου αριθμού τηλεφώνου κτλ).
 • Περιορισμού επεξεργασίας: Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (π.χ. την αποφυγή χρήσης της διεύθυνσης email σας στην αποστολή newsletter από τη στιγμή της δήλωσης και μεταγενέστερα).
 • Δικαίωμα στη λήθη : Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε και από τα αντίγραφα ασφαλείας που τυχόν περιέχουν κάποια από αυτά τα στοιχεία.
 • Πληροφορίες κοινοποίησης: Να πληροφορηθείτε σε ποιόν κοινοποιούνται τα δεδομένα σας και για ποιο λόγο.
 • Φορητότητας Δεδομένων: Να αιτηθείτε τη μεταφορά των δεδομένων σας από την επιχείρηση, σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας επιθυμείτε.
 • Εναντίωσης: Να δηλώσετε την εναντίωση σας σε οποιαδήποτε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε, από τη στιγμή της δήλωσης και μεταγενέστερα.

Επικοινωνήστε μαζί μας αν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από αυτά τα δικαιώματα, προκειμένου να ενημερωθείτε για τη διαδικασία.

 • Μέσω αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο: info@kaza.gr
 • Μέσω επιστολής στη διεύθυνση: Ιωάννη Φωκά 64, Αθήνα, 11142, Αττική
 • Μέσω του Φυσικού Καταστήματος μας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνάψει όλα τα απαραίτητα έγγραφα μαζί με την αίτηση σας. Το αίτημα σας θα επεξεργαστεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης, παρόλα αυτά, αυτό μπορεί να παραταθεί έως και δύο μήνες, όταν ένα αίτημα είναι πολύπλοκο ή πολυάριθμο.

Σημειώνουμε ότι τα παραπάνω δικαιώματα σας μπορεί να περιοριστούν σε περιπτώσεις που σχετίζονται με τη διερεύνηση ή και την εκδίκαση ποινικών ή αστικών υποθέσεων και την εν γένει εξασφάλιση των νομίμων δικαιωμάτων της επιχείρησης.

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα είστε πελάτης του kaza.gr. Αφού σταματήσετε να είστε πελάτης, ενδέχεται να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για διάστημα έως και 10 έτη, μετά την τελευταία σας αγορά κατά την οποία χρησιμοποιήσαμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Μπορούμε όμως να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για περισσότερο από 10 έτη, αν δεν μπορούμε να τα διαγράψουμε για νομικούς, φορολογικούς ή τεχνικούς λόγους. Μπορούμε επίσης να τα διατηρήσουμε για να σας ενημερώσουμε για τυχόν ανακλήσεις προϊόντων. Στην περίπτωση αυτή, θα διασφαλίσουμε ότι το απόρρητο σας θα προστατεύεται και θα χρησιμοποιείται μόνο για τους σκοπούς αυτούς. Επιπλέον, δεν διατηρούμε προσωπικές πληροφορίες σε αναγνωρίσιμη μορφή για μεγαλύτερο διάστημα από αυτό που είναι απαραίτητο. Τέλος, θα διατηρούμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα έχουμε ενεργή συναίνεση για τους λόγους που έχει δοθεί.

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους

Οι ιστότοποι μας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που εκτελούνται από άλλους οργανισμούς, τους οποίους δεν ελέγχουμε. Σε περίπτωση που οδηγηθείτε μέσω τους ιστότοπου μας σε ιστότοπο τρίτου, σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε τις δηλώσεις απορρήτου τους.

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Χρησιμοποιούμε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως Facebook, Google, YouTube, Instragram και Twitter. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ανακτηθούν δεδομένα. Εάν είστε συνδεδεμένοι σε ένα από αυτά, το δίκτυο μπορεί να αντιστοιχίσει την επίσκεψη σας στον ιστότοπο με τον λογαριασμό χρήστη. Εάν είστε χρήστης ενός κοινωνικού δικτύου και δεν θέλετε να συνδυάζονται τα δεδομένα που ανακτώνται από την επίσκεψη σας στους ιστότοπους μας, πρέπει πριν την είσοδο σας σε αυτούς να αποσυνδεθείτε πρώτα από το κοινωνικό σας δίκτυο.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε μια ερώτηση ή μια καταγγελία σχετικά με την πολιτική αυτή, τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας:

 • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείο στη διεύθυνση: info@kaza.gr
 • Μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Ιωάννη Φωκά 64, Αθήνα, 11142, Αττική

Παράπονα στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε παράπονο ή καταγγελία είτε στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα σχετικά δικαιώματα σας αναφορικά με την προστασία τους (διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, e-mail επικοινωνίας: contact@dpa.gr)

Αλλαγές στην πολιτική

Είναι πιθανόν να αναθεωρήσουμε αυτή την πολιτική δημοσιεύοντας μια ενημερωμένη έκδοση στον ιστότοπο μας ή επικοινωνώντας πρότερα της ανακοίνωσης μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε περίπτωση που η αναθεωρημένη έκδοση περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές. Η αναθεωρημένη πολιτική θα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης.

Η παρούσα πολιτική έχει αναθεωρηθεί στις 16/10/2020